Adatvédelmi tájékoztató

A vásárlók, megrendelők online értékesítési tevékenység, megrendelés folyamán megadott személyes adatai, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése érdekében kerülnek kezelésre. Csak olyan személyes adatotok kerülnek kezelésre, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlók weboldalon keresztül megadott személyes adatait. Adatkezelő: Horváth László e.v. Az adatkezelő címe: 7524 Kiskorpád Vörösmarty u.42. Az adatkezelő elérhetősége (e-mail): info@parajdisoszappan.hu Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-90765/2015.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A vásárló a rendelés során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a weboldalon keresztül online rendelést leadó vásárlók

A kezelt adatok köre: a vásárló rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése (kiszállítás, számlázás)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: – A kiszállítás végző cég munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően, a jogszabályoknak megfelelő időtartamon belül törlésre kerülnek. Cookie-k elhelyezésére vonatkozó tájékoztatás:

A felhasználót tájékoztatom arról, hogy a weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen a linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.